Fundusze Unijne
FOTOGALERIA MIASTA LEGNICY
WIDEOGALERIA MIASTA LEGNICY
TELEWIZJA
WIRTUALNY SPACER PO LEGNICY
Legnica.eu - magazyn miejski
NUMERY ARCHIWALNE
Oferty pracy w Urzędzie Miasta w Legnicy i jednostkach podległych

Zarządzenie Nr 15/UM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta Legnicy.

OGŁOSZONE KONKURSY:

termin

wyniki
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. elektrycznych, w wymiarze ½ etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 28.04.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw administrowania pocztą elektroniczną, systemami informacji prawnej oraz urządzeniami peryferyjnymi w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 28.04.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 28.04.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. komunikacji rowerowej (oficera rowerowego) w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 06.04.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek:
 • Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Słubickiej 7 w Legnicy,
 • Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego przy ul. Grabskiego 14 w Legnicy,
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego przy Pl. Słowiańskim 5 w Legnicy.
04.04.2017 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora administracyjnego, w wymiarze ½ etatu, w dziale budżetowo-administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 24.03.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek:
 • Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy przy ul. Reymonta 1,
 • Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Legnicy przy ul. Rzemieślniczej 10,
 • Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Legnicy przy ul. św. Elżbiety 8,
 • Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Legnicy przy ul. Słubickiej 1,
 • Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Legnicy przy ul. Góralskiej 23,
 • Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Legnicy przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1,
 • Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Legnicy przy ul. Gwarnej 4,
 • Miejskiego Przedszkola Nr 16 w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 32,
 • Miejskiego Przedszkola Nr 18 w Legnicy przy ul. Staffa 6,
 • Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Legnicy przy ul. Tatrzańskiej 11,
 • Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy przy ul. Mickiewicza 3.
28.03.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw budownictwa mieszkaniowego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Legnicy. 20.03.2017 pobierz
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy 31.03.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. windykacji w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 14.03.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. rozliczeń podatku VAT jednostek organizacyjnych gminy w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 14.03.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. przygotowania dokumentacji, bieżącej weryfikacji i rejestracji umów podwykonawczych w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Legnicy. 27.02.2017 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze 1/2 etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 15.02.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 20.02.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty do spraw wolontariatu miejskiego w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legnicy. 14.02.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. komunikacji rowerowej (oficera rowerowego) w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 14.02.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszego referenta ds. przyjmowania i wydawania wniosków w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Urzędzie Miasta Legnicy. 10.02.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. windykacji w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 03.02.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. rozliczeń podatku VAT jednostek organizacyjnych gminy w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 03.02.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 13.01.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw obsługi kancelaryjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta Legnicy. 15.12.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora do spraw przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy. 9.12.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora do spraw inwestycji infrastrukturalnych i drogowych w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.11.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw wdrażania rozwiązań z obszaru budowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnego miasta w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.11.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.11.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Legnicy. 18.10.2016 pobierz
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W LEGNICY Ogłasza nabór na stanowisko pracy:psycholog 31.10.2016  

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw archiwum dokumentów tożsamości i wydawania dowodów osobistych w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy.

30.09.2016 pobierz

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze ½ etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

19.09.2016 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy.

23.09.2016 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw administrowania pocztą elektroniczną, systemami informacji prawnej oraz urządzeniami peryferyjnymi w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy

23.09.2016 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw wdrażania rozwiązań z obszaru budowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnego miasta w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy.

16.09.2016 pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych

---  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora do spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy. 09.09.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora do spraw rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Legnicy. 31.08.2016 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze 1/2 etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 31.08.2016 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora administracyjnego w dziale budżetowo-administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 19.08.2016  pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. monitoringu i alarmowania w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Legnicy. 05.08.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. wdrażania rozwiązań z obszaru budowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnego miasta w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 29.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 29.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. administrowania pocztą elektroniczną, systemami informacji prawnej oraz urządzeniami peryferyjnymi w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 29.07.2016 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze 1/2 etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 26.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Legnicy. 05.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 08.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.06.2016  pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw monitoringu i alarmowania w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.06.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw obsługi aplikacji ITS w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.06.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki 10 22.06.2016 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora administracyjnego, w wymiarze ½ etatu, w dziale budżetowo-administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 10.06.2016 pobierz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko referent kasjer. 27.05.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw rolnictwa i urządzeń wodnych w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Miasta Legnicy. 19.04.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych: 27.04.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy przy ul. Rycerskiej 13. 27.04.2016 pobierz
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Legnicy ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw administracji 25.03.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta do spraw komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legnicy. 21.03.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw fakturowania sprzedaży w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy. 16.03.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora do spraw organizacji pracy szkół podstawowych w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Legnicy. 11.03.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Legnicy. 25.02.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. obsługi aktów stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Legnicy. 19.02.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw zarządzania integralnością danych w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Urzędzie Miasta Legnicy. 15.02.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. dzierżawy gruntów rolnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy. 18.01.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, załatwiania skarg i petycji oraz interpelacji w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy 15.01.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy. 12.01.2016 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. eksploatacji terenów zieleni miejskiej oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym placów zabaw w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy.

05.01.2016 pobierz

Archiwum Oferty pracy w Urzędzie Miasta w Legnicy i jednostkach podległych

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje