Fundusze Unijne
FOTOGALERIA MIASTA LEGNICY
WIDEOGALERIA MIASTA LEGNICY
TELEWIZJA
WIRTUALNY SPACER PO LEGNICY
Legnica.eu - magazyn miejski
NUMERY ARCHIWALNE
Oferty pracy w Urzędzie Miasta w Legnicy i jednostkach podległych

Zarządzenie Nr 15/UM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta Legnicy.

OGŁOSZONE KONKURSY:

termin

wyniki
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. przygotowania dokumentacji, bieżącej weryfikacji i rejestracji umów podwykonawczych w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Legnicy. 27.02.2017  
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze 1 etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 15.02.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 20.02.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty do spraw wolontariatu miejskiego w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legnicy. 14.02.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. komunikacji rowerowej (oficera rowerowego) w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 14.02.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszego referenta ds. przyjmowania i wydawania wniosków w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Urzędzie Miasta Legnicy. 10.02.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. windykacji w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 03.02.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. rozliczeń podatku VAT jednostek organizacyjnych gminy w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 03.02.2017  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 13.01.2017 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw obsługi kancelaryjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta Legnicy. 15.12.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora do spraw przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy. 9.12.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora do spraw inwestycji infrastrukturalnych i drogowych w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.11.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw wdrażania rozwiązań z obszaru budowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnego miasta w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.11.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.11.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Legnicy. 18.10.2016 pobierz
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W LEGNICY Ogłasza nabór na stanowisko pracy:psycholog 31.10.2016  

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw archiwum dokumentów tożsamości i wydawania dowodów osobistych w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy.

30.09.2016 pobierz

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze ½ etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

19.09.2016 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy.

23.09.2016 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw administrowania pocztą elektroniczną, systemami informacji prawnej oraz urządzeniami peryferyjnymi w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy

23.09.2016 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw wdrażania rozwiązań z obszaru budowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnego miasta w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy.

16.09.2016 pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych

---  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora do spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy. 09.09.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora do spraw rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Legnicy. 31.08.2016 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze 1/2 etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 31.08.2016 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora administracyjnego w dziale budżetowo-administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 19.08.2016  pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. monitoringu i alarmowania w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Legnicy. 05.08.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. wdrażania rozwiązań z obszaru budowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnego miasta w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 29.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. prowadzenia rejestrów i ewidencji z obszaru ZSZ oraz koordynowania obsługi zgłoszeń serwisowych w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 29.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. administrowania pocztą elektroniczną, systemami informacji prawnej oraz urządzeniami peryferyjnymi w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Legnicy. 29.07.2016 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze 1/2 etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 26.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Legnicy. 05.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 08.07.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.06.2016  pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw monitoringu i alarmowania w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.06.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw obsługi aplikacji ITS w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 30.06.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki 10 22.06.2016 pobierz
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora administracyjnego, w wymiarze ½ etatu, w dziale budżetowo-administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 10.06.2016 pobierz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko referent kasjer. 27.05.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw rolnictwa i urządzeń wodnych w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Miasta Legnicy. 19.04.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych: 27.04.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy przy ul. Rycerskiej 13. 27.04.2016 pobierz
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Legnicy ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw administracji 25.03.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta do spraw komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legnicy. 21.03.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw fakturowania sprzedaży w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy. 16.03.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora do spraw organizacji pracy szkół podstawowych w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Legnicy. 11.03.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Legnicy. 25.02.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. obsługi aktów stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Legnicy. 19.02.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw zarządzania integralnością danych w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Urzędzie Miasta Legnicy. 15.02.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. dzierżawy gruntów rolnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy. 18.01.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, załatwiania skarg i petycji oraz interpelacji w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy 15.01.2016 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy. 12.01.2016 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. eksploatacji terenów zieleni miejskiej oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym placów zabaw w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy.

05.01.2016 pobierz

Archiwum Oferty pracy w Urzędzie Miasta w Legnicy i jednostkach podległych

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Luty 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje