Legnicki Mikołaj pozdrawia
Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 56, 58 i ul. Łąkowej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 A położonego w Legnicy przy ul. Drukarskiej 5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Mickiewicza 32.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat część nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ulicy Wyspiańskiego.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 30.01.2018 r. odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Cisowej.

Przetargi - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Legnicy przy ul. Drukarskiej 19.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 9.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.01.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 47.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.12.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Artyleryjskiej 17.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.12.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Szkolnej 5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.12.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.12.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Legnicy przy ul. Korczaka 23.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.01.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulicy Boiskowej.

Przetargi - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.01.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulicy Boiskowej i Myśliwskiej.

Przetargi - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.01.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulicy Zachodniej i Boiskowej.

Przetargi - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 13/70.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 11/27.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 11/28.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 13/71.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr 11/25.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa dz. nr 1125


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr 11/26.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa dz. nr 1126


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr 13/68.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa dz. nr 1368


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.01.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr 13/69.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa dz. nr 1369


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wrocławskiej 238.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje