Lato 2017 w Legnicy
Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej.

Mapa poglądowa - Przetarg ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulic Myśliwskiej i Boiskowej.

Mapa poglądowa - Przetarg Myśliwska - Boiskowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulic Zachodniej i Boiskowej.

Mapa poglądowa - Zachodnia - Boiskowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulic Boiskowej i Myśliwskiej.

Mapa poglądowa - Przetarg Boiskowa - Myśliwska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulicy Boiskowej.

Mapa poglądowa - Przetarg Boiskowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Chłapowskiego 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 a położonego w Legnicy przy ul. Korfantego 6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18 .09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 11.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Anielewicza 3 B.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 107.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Kołodziejskiej 20 dz. nr 238/2.

mapa poglądowa - przetarg - ul. Kołodziejska 20


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Kołodziejskiej 16-18 dz. nr 238/1.

mapa poglądowa - przetarg - ul. Kołodziejska 16-18


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.09.2017 r. odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Myśliwskiej.

mapa poglądowa - przetarg - ul. Myśliwska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.08.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 A położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 21-23.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 07.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 26 D.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Głogowskiej 45.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1 A położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 47.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.09.2017 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 59.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 04.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 120.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 04.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 9.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 07.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Legnicy przy ul. Nowogródzkiej 3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 04.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Wierzyńskiego.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 31.08.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 64-66.

Mapa poglądowa - Przetarg Złotoryjska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.08.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 72.

Mapa poglądowa - Przetarg ul. Jaworzyńska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.08.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Zielonej 16.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.08.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 8A.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 29.08.2017 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej dz. 2/65.

Mapa poglądowa - Przetarg Złotoryjska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 29.08.2017 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Rumla dz. 1877.

Mapa poglądowa - Przetarg ul. Rumla


WYNIKI PRZETARGÓW

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje