legnicka strefa seniora
KOMUNIKATOR SISMS. POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ DLA LEGNICY
URZĄD MIASTA
Legnica jest miastem na prawach powiatu. Oznacza to, że realizuje zarówno zadania z zakresu administracji publicznej Ratusz wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, jak też zadania miasta na prawach powiatu, wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te realizowane są przez Prezydenta Miasta przy pomocy samorządowej miejskiej jednostki organizacyjnej, jaką jest Urząd Miasta Legnicy.
 
Oprócz zadań wynikających z powyższych ustaw, Prezydent Miasta realizuje szereg zadań własnych wynikających z innych ustaw, a także zadania z zakresu administracji rządowej zlecone z mocy ustaw oraz przejęte przez miasto w wyniku porozumień. Powierzone Urzędowi zadania są wykonywane przez wydziały i samodzielne stanowiska, jednostki organizacyjne gminy, a także inspekcje i straże, określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Legnicy.
 
Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Urzędu Miasta, regulaminu oraz aktów prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską Legnicy. Gospodarka finansowa Urzędu prowadzona jest według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Maj 2015
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE. KARTA DUŻEJ RODZINY
WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W LEGNICY UPRAWNIONE DO 1% PODATKU ZA 2014 ROK
ECDL POLSKA Zwiększ swoje szanse w biznesie i na rynku pracy!
REKRUTACJA DO PRACY AMAZON
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PIFE
DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA  MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
LEGNICA W STATYSTYCE
ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
STRAŻ MIEJSKA
MIEJSKI MAGAZYN W RADIU PLUS
KRONIKA MIASTA LEGNICY 2013
XXXV SZKICE LEGNICKIE
Opcje