www.legnica.eu
legnicka strefa seniora
KOMUNIKATOR SISMS. POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ DLA LEGNICY
URZĄD MIASTA
Legnica jest miastem na prawach powiatu. Oznacza to, że realizuje zarówno zadania z zakresu administracji publicznej Ratusz wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, jak też zadania miasta na prawach powiatu, wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te realizowane są przez Prezydenta Miasta przy pomocy samorządowej miejskiej jednostki organizacyjnej, jaką jest Urząd Miasta Legnicy.
 
Oprócz zadań wynikających z powyższych ustaw, Prezydent Miasta realizuje szereg zadań własnych wynikających z innych ustaw, a także zadania z zakresu administracji rządowej zlecone z mocy ustaw oraz przejęte przez miasto w wyniku porozumień. Powierzone Urzędowi zadania są wykonywane przez wydziały i samodzielne stanowiska, jednostki organizacyjne gminy, a także inspekcje i straże, określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Legnicy.
 
Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Urzędu Miasta, regulaminu oraz aktów prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską Legnicy. Gospodarka finansowa Urzędu prowadzona jest według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
Legnicki Budżet Obywatelski 2016
LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE. KARTA DUŻEJ RODZINY
LEGNICA BUDŻET. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA - PROGRAM KAWKA
KAWKA. LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI
WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI
ECDL POLSKA Zwiększ swoje szanse w biznesie i na rynku pracy!
REKRUTACJA DO PRACY AMAZON
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PIFE
DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA  MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
LEGNICA W STATYSTYCE
ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
STRAŻ MIEJSKA
MIEJSKI MAGAZYN W RADIU PLUS
KRONIKA MIASTA LEGNICY 2014
Opcje