Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 1 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 2 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 3 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 4 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 5 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.05.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Adama Asnyka nr 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Szkolnej 5.

Uwaga! Nastąpiła zmiana godziny przetargu.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Piastowskiej 37.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Piastowskiej 28.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 48.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Śląskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Andersa 26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza,że 06.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Korbońskiego 10.

Przetarg - ul. Korbońskiego 10 - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.04.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 9.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 04.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 18.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.03.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 48.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.03.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Legnicy przy ul. Senatorskiej 31.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.03.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym w Legnicy przy ul. Hutników 20.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.03.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Kilińskiego 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.03.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Łokietka 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 19.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 13.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Grodzkiej.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Grodzka


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 13.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Cisowej.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Cisowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 11/25.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Hangarowa 11/25


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 11/26.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Hangarowa 11/26


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 13/68.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Hangarowa 13/68


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 13/69.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Hanagarowa 13/69


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 13/70.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa 13/70


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 11/27.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa 11/27


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 11/28.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa 11/28


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 13/71.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa 13/71


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu nr 9 przy ul. Piastowskiej 37.