portal.legnica.eu FOTOGALERIE ZDJĘĆ
Fundusze Unijne
FOTOGALERIA MIASTA LEGNICY
WIDEOGALERIA MIASTA LEGNICY
TELEWIZJA
WIRTUALNY SPACER PO LEGNICY
Legnica.eu - magazyn miejski
NUMERY ARCHIWALNE
INVEST IN LEGNICA
NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE?
Informator
Kategoria: Organizacje pożytku publicznego i fundacje > Organizacje pozarządowe

Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
Hutników 3
59-220 Legnica
076 862 69 30
076 862 69 30
monarlegnica@wp.pl
www.monar.org.pl

Data rejestracji: 01.03.1994r.
Data wpisu do KRS: 03.12.2002r.
REGON: 000972654-00373
Nazwa banku: BZ WBK o/Legnica
Numer konta: 82 1090 2066 0000 0001 0347 4719

Godziny otwarcia biura: pn-pt: 9.00–17.00

Dane o zarządzających organizacją

Imię i nazwisko prezesa: Jolanta Łazuga–Kaczmarska
Imiona i nazwiska wiceprezesów: Jadwiga Władaż, Hanna Janowska
Imiona i nazwiska członków zarządu: Jacek Charmast – sekretarz, Marek Zygadło, Robert Oszczakiewicz, Piotr Pakuła, Józef Leśniak, Grzegorz Wodawski, Małgorzata Siama, Jwona Sztajner, Marek Stefaniak, Stanisław Gazda, Stanisław Knoblach, Roman Piniaś, Wiesław Wajtecki, Elżbieta Sawicka, Piotr Adamiak, Renata Szewczyk

Liczba członków: 1.200 osób

Charakter organizacji: Społeczna, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocja zdrowego stylu życia

Działalność statutowa organizacji

Przeciwdziałanie narkomanii wśród młodzieży, promocja zdrowego stylu życia, ograniczanie szkód społecznych spowodowanych przez narkotyki, organizowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących profilaktyki uzależnień, kształtowanie postaw abstynenckich w społeczeństwie, pomoc osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS, pomoc osobom bezdomnym i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Liczba uczestników imprez i wydarzeń organizowanych przez organizację:
5.000 osób

Szacunkowe koszty działalności
   a) organizacyjnej w skali miesiąca:
(np. utrzymanie biura, zatrudnienie itp.) 6.000,00 zł
   b) statutowej w skali rocznej: (np. imprezy, wydarzenia, wydawnictwa itp.) 70.000,00 zł

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Opcje