Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej

 

Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ziemowita i Wandy w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulic gruntowych na Osiedlu Piekary w powiązaniu z drogą krajową 94 - w tym ulica Ziemowita, ulica Wandy, ulica Dąbrówki i V Dywizji Piechoty - przebudowa ulic Ziemowita i Wandy

 

Likwidacja skutków powodzi na Kąpielisku Kormoran i urządzeniach doprowadzających wodę do kąpieliska

 

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z budynku przy ul.Korczaka w Legnicy)”.
Zadanie realizowane w ramach „Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „Program Priorytetowy NFOŚiGW  cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest


Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul.Ogrodowej 45,  dz.nr 356/1 obr.geod. Kartuzy, przy ul.Kobylińskiej 1 i ul.Głogowskiej 83 w Legnicy)


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Środkowej”

 

Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń  z siecią  TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej

 

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy

stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej

Prowadzone są jeszcze prace konserwacyjne na portalu, mogą występować czasowe błędy. Za utrudnienia przepraszamy