portal.legnica.eu FOTOGALERIE ZDJĘĆ
Fundusze Unijne
FOTOGALERIA MIASTA LEGNICY
WIDEOGALERIA MIASTA LEGNICY
TELEWIZJA
WIRTUALNY SPACER PO LEGNICY
Legnica.eu - magazyn miejski
NUMERY ARCHIWALNE
INVEST IN LEGNICA
NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE?
„Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”. Wspólny projekt europejski miasta i PWSZ
„Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”. Wspólny projekt europejski miasta i PWSZ
grafika

Od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. Gmina Legnica realizuje w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy projekt „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest odpowiedzią na zanalizowane potrzeby w zakresie praktyk studenckich w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zakłada opracowanie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych, który będzie regulował wszystkie aspekty organizacji praktyk. Szczególną uwagę zwrócimy w nim na:

  • integrację wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami poza murami uczelni w różnych sytuacjach „bycia nauczycielem-wychowawcą" w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
  • korelację praktyk z przygotowaniem teoretycznym i metodycznym studentów,
  • na zajęciach z metodyki edukacji wczesnoszkolnej będziemy skupiać uwagę studentów na projektowaniu lekcji, by podmiotem działającym był uczeń i jego twórcza aktywność intelektualna; na  formułowaniu celów lekcji, funkcji, czynności i zadań; na poznawaniu twórczego uczenia się,
  • podniesienie jakości praktyk przez wyselekcjonowanie i przygotowanie szkół podstawowych i przedszkoli mających objąć opiekę nad praktykantami,
  • zacieśnienie współpracy na linii PWSZ - szkoły podstawowe/przedszkola - organ prowadzący.

Efektem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wpłynie on także na bliższe i bardziej profesjonalne podejście studentów do rodziców, na wzrost motywacji młodzieży do podjęcia studiów na specjalnościach Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Wczesnoszkolna. Szkoły podstawowe i przedszkola w przyszłości pozyskają dzięki temu wykwalifikowanych i profesjonalnych nauczycieli.

Projekt skierowany jest do:

1. Studentów PWSZ przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna (15 osób) i Edukacji Wczesnoszkolnej (25 osób),

2. Kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół podstawowych (29 nauczycieli) - opiekunów praktyk i 11 dyrektorów (nauczyciele dyplomowani lub mianowani klas I-III i przedszkoli), w tym 5 nauczycieli j. angielskiego, posiadających wykształcenie magisterskie kierunkowe zgodne z przedmiotem praktyk). Nauczyciele zostaną przygotowani do pełnienia roli opiekunów praktyk stale współpracujących z PWSZ.

3. Szkół podstawowych (7) i przedszkoli (4) z terenu Legnicy, gdzie będą realizowane praktyki zgodnie z Modelowym Programem Praktyk Pedagogicznych, współpracujących lub zainteresowanych współpracą z PWSZ w celu lepszego przygotowania studentów do pełnienia roli nauczyciela. Liczba szkół i przedszkoli - uczestników projektu wynika z liczby placówek, które brały udział w konsultacjach projektowych i pozwoli na stworzenie sieci „szkół i przedszkoli ćwiczeń", gdzie będą odbywały się praktyki w trakcie i po zakończeniu projektu.

W ramach projektu przewiduje się m.in. wynagrodzenie dla nauczycieli - opiekunów praktyk oraz zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych do szkół i przedszkoli.

Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony Urzędu Miasta Legnicy jest pani Monika Gagaczowska - Panek (pokój nr 4 w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, tel. 76 72-12-232).

Informacje dotyczące projektu, w tym również wyniki I etapu rekrutacji (wybór placówek), dostępne są na stronie: http://www.praktykipedagogiczne.pwsz.legnica.edu.pl/

opublikował: Artur Antkiewicz | Dodano: 05-07-2012 | wyświetleń: 1650
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje